Een vliegschool onder ATO (Approved Training Organisation) moet voldoen aan strenge Europese wet en regelgeving (EASA)
De NNAC is er dan ook trots op dat haar vliegschool als ATO is geregistreerd.
De ATO is ondergebracht in een aparte Stichting. Een Stichting heeft geen winstoogmerk.

Het bestuur van de stichting bestaat uit:

Rob Dalsheim, voorzitter
Jan Faber, penningmeester
Jelte Homburg, secretaris

Tevens kent de ATO een managementteam conform EASA regelgeving bestaande uit de volgende staff-members:

Rob Dalsheim | Accountable Manager | (06) 50 60 30 84
Gerard Plooij | Head of Training | (06) 29 50 07 79
Cees Sterks | Safety Manager | (06) 53 16 73 48
Jan Faber | Compliance Monitoring Manager | (06) 50 51 82 50
Gerrit Mulder | Chief Flight Instructor | (06) 41 10 29 39
Michaela Knaap-Alborn | Supporting Staff | (050)  309 54 55